Fosforowodór PH3 jest nieorganicznym związkiem chemicznym, który na Ziemi jest wytwarzany przez niektóre grupy bakterii w warunkach beztlenowych. Naukowcy przez lata próbowali potwierdzić, że fosforowodór PH3 jest produkowany przez wspomniane grupy bakterii, niemniej było to bardzo trudne, ponieważ fosforowodór bardzo szybka ulega utlenieniu. Co ciekawe gaz ten w warunkach naturalnych występuje nie tylko na Ziemi, ale również na Saturnie, Wenus, Jowiszu oraz gwiazdach węglowych.

Fosforowodór to gaz palny i bardzo toksyczny, nie posiada także żądnej barwy. Gaz ten ma właściwości biobójcze i dlatego jest obecnie najpopularniejszym tego typu preparatem wykorzystywanym do zwalczania szkodników drewna w procesie fumigacji. Fosforowodór PH3 został dopuszczony do wspomnianego wykorzystania przez Urząd Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ale należy podkreślić, że mogą z niego korzystać wyłącznie specjalistyczne firmy realizujące fumigację, zatrudniające wykwalifikowanych pracowników.