Mianem fumigantu określany jest preparat wykorzystywany w procesie fumigacji do usuwania szkodników drewna, który jest aplikowany w postaci gazu, dymu lub pary. W Polsce najczęściej wykorzystywanym do gazowania drewnojadów fumigantem jest fosforowodór PH3. Jest to preparat biobójczy, który uzyskał aprobatę Urzędu Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do zwalczania szkodników drewna na terenie Polski.

Warto podkreślić również, że jedynie odpowiednio przeszkoleni pracownicy firm zajmujących się profesjonalnie fumigacją są uprawnieni do używania fumigantu fosforowodoru PH3.