Karencja to termin, który jest jednocześnie jednym z fundamentalnych etapów procesu fumigacji. Mianowicie obiekt, część obiektu lub przedmiot (np. mebel lub paleta porażona przez szkodniki drewna) w pierwszym etapie fumigacji poddawana jest zabezpieczeniu z wykorzystaniem folii gazoszczelnej. Następnie do wewnątrz zabezpieczonej przestrzeni aplikowany jest fumigant, czyli gaz zwalczający szkodniki drewna. Karencja to etap trzeci całego procesu fumigacji. W praktyce jest to czas, podczas którego gaz przenika przez drewno i likwiduje drewnojady wyrządzające szkody. W czasie karencji odbywają się kontrolne pomiary, których celem jest zbadanie stężenia gazu, a ponadto weryfikowany jest poziom wcześniej wykonanego zabezpieczenia folią. Jeśli zachodzi konieczność, to na etapie karencji ma miejsce dogazowywanie. Istotne jest, że w czasie karencji obiekt bądź przedmiot jest całkowicie wyłączony z użytkowania.