Czy możliwe jest podanie ceny fumigacji?

Co do zasady nie jest możliwe podanie stałego i uniwersalnego cennika zabiegu fumigacji. Cennik fumigacji zależy m.in od:

  • rodzaju fumigowanego obiektu (domu/budynku/kościoła/dachu/pałacu)
  • kubatury obiektu
  • wysokości obiektu
  • kształtu obiektu
  • stopnia porażenia przez drewnojady
  • ilości użytego gazu
  • temperatury otoczenia

 


Gazowanie spuszczela cena, cennik fumigacji

Rodzaj fumigowanego obiektu Cennik fumigacji Czas trwania fumigacji* Gaz użyty do gazowania
Fumigacja domu Cennik fumigacji do ustalenia od 10 do 15 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja domu drewnianego Cennik fumigacji do ustalenia od 8 do 15 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja dachu Cennik fumigacji do ustalenia od 5 do 10 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja więźby dachowej Cennik fumigacji do ustalenia od 4 do 8 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja domu z bala Cennik fumigacji do ustalenia od 10 do 14 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja domu letniskowego Cennik fumigacji do ustalenia od 5 do 12 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja kościoła Cennik fumigacji do ustalenia od 10 do 25 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja budynku Cennik fumigacji do ustalenia Od 5 do 25 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja altany drewnianej Cennik fumigacji do ustalenia od 3 do 5 dni Fosforowodór PH3

*Podany w tabeli czas trwania fumigacji jest przykładowy i orientacyjny. Każdorazowo czas trwania fumigacji ustalany jest indywidualnie.