Fumigowanie to termin, którego używa się do określenia całości prac w obrębie zabiegu fumigacji, czyli procesu gazowania szkodników drewna. Na fumigowanie, realizowane przez ekipy wykwalifikowanych pracowników składają się trzy podstawowe etapy: analiza obiektu lub przedmiotu i przekazanie ich właścicielowi szczegółowych wytycznych; zabezpieczenie folią gazoszczelną, aplikacja preparatu o działaniu owadobójczym (fumigantu) i poddanie obiektu/przedmiotu okresowi karencji; odwietrzanie, wraz z kontrolą wykonanego zabiegu fumigacji.