Fumigacja drewna to metoda wykorzystywana do walki ze szkodnikami drewna, która bardzo często określana jest również jako gazowanie drewna. Zabieg ten jest stosowany do zwalczania szkodników żerujących na elementach konstrukcyjnych budynków, np. fumigacja więźby dachowej; całych budynków wykonanych z drewna, np. fumigacja domu i fumigacja kościoła. Fumigacji poddawane są również meble oraz palety i skrzynie wykorzystywane w transporcie międzynarodowym (fumigacja eksportowa).

W praktyce fumigacja drewna polega na szczelnym zabezpieczeniu/zamknięciu obiektu lub przedmiotu (do tego celu używana jest najczęściej folia gazoszczelna) i wprowadzaniu fumigantu, tj. gazu w zabezpieczoną przestrzeń. Fosforowodór PH3 oddziałuje na drewno przez ściśle określony przez specjalistów czas, następnie odbywa się odwietrzanie, a rezultatem wykonanej fumigacji drewna jest całkowite wyeliminowanie szkodników, które zaatakowały drewno.