Odwietrzanie jest jednym z nieodzownych etapów procesu fumigacji. Polega ono na ostatecznym pozbyciu się gazu (fumigantu) z przestrzeni, która została uprzednio szczelnie zabezpieczona folią gazoszczelną i poddana gazowaniu w celu wyeliminowania szkodników drewna. Odwietrzanie to ostatni etap prac w obrębie fumigacji i obejmuje on usunięcie wspomnianej powyżej gazoszczelnej foli ochronnej, przeprowadzenie końcowych pomiarów kontrolnych z użyciem specjalistycznych mierników stężenia gazu, a także ozonowanie.

Odwietrzanie odbywa się bezpośrednio po okresie karencji wyznaczonym dla obiektu, konstrukcji lub przedmiotu poddanego gazowaniu (fumigacji).